دوره آمادگی آزمون ICDL فنی و حرفه ای

آمادگی آزمون ICDL آزمون فنی و حرفه‌ای به عنوان یک ابزار حیاتی در توسعه حرفه‌ای افراد و بهبود کیفیت نیروی…

380,000 تومان