آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد یک از مباحث مهم به هنگام استخدام و مشغول به کار شدن در یک واحد اقتصادی است که در همان ابتدا و پیش از شروع همکاری بر حسب توافق بین کارفرما و پرسنل تعیین می شود بنابراین اهمیت و نیاز بازار کار به حسابدارانی که مسلط به حقوق و دستمزد باشند برای کارفرما بسیار بالا است.

ما در این دوره با آموزش کامل قوانین و محاسبات حقوق دستمزد همراه با اعطای گواهینامه بین المللی از فنی حرفه ای همراه شما هستیم تا مسیر رسیدن به بازار کار را برای کارآموزان فراهم کنیم.

900,000 تومان

آموزش حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی یکی از مهمترین مراحل حسابداری در راستای رسیدن به درآمد های مناسب در جامعه شغلی حسابداری می باشد.
در این دوره با تدریس مهمترین موارد مالیاتی به شکل عملی به کارآموزان کمک می کنیم تا تسلط کافی نسبت به حسابداری مالی داشته باشند.

3,200,000 تومان