آموزش حسابداری مقدماتی

دوره حسابداری مقدماتی اولین پیش نیاز برای ورود به بازارکار حسابداری می باشد. امروز با توجه به توسعه و پیشرفت کسب و کارها و گسترش بازارهای مالی اهمیت حسابداری در تمامی جوامع در حال افزایش است. حسابداری یکی از رشته های است که بازارکار بسیار مناسبی دارد و دائما تقاضا برای حسابدارهای متخصص بیشتر می شود. دوره حسابداری گیلان و به خصوص دوره حسابداری رشت خیلی پر طرفدار برای کارآموزان و کارفرمایان هستند.

مهم ترین مهارت ها  برای ورود به بازارکار حسابداری شناخت حسابها و ماهیت آنها و توانایی ثبت و طبقه بندی اسناد و محاسبه سود و زیان می باشد.