آموزش تایپ سریع (ده انگشتی)

یک تایپیست به راحتی می تواند ۸۰-۷۵ کلمه در دقیقه را تایپ کند بنابراین یکی از مهمترین مهارت های تایپ ده انگشتی افزایش سرعت و ذخیره زمان است با توجه به اینکه در این دوره تایپ را به صورت اصولی یاد می گیرید بنابراین دقت شما در تایپ بسیار افزایش خواهد یافت 

تایپ کردن یک فعالیت ذهنی و فیزیکی است، بنابراین شما را خسته خواهد کرد. یادگیری تایپ صحیح و استاندارد به شما کمک می کند که بدون فکر کردن زیاد و از روی عادت تایپ حروف را انجام دهید و از تمامی انگشتانتان اصولی استفاده کنید افزایش بهره وری به نوعی مدیریت زمان و مدیریت انرژی و هوش یک فرد در یک واحد زمانی خاص است. از آنجایی که در سیستم تایپ استاندارد، سرعت شما افزایش پیدا می کند، دقت شما زیاد می شود و تمرکز خود را بهتر در اختیار دارید از نکات قابل جالب  و مهم استفاده از تایپ استاندارد این است که شما می توانید در لحظه خطاهای خود را ویرایش کنید زیرا در این روش تمرکز چشمان شما به جای صفحه کلید بر روی صفحه نمایش است.